Условия за ползване

ПРЕГЛЕД
Този уебсайт се управлява от Femperial Official. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до служител на Femperial. Femperial Official предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете тези Условия на Обслужвайте внимателно, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условия за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн електронната търговия платформа, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
С приемането на тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволим на всеки от вашите непълнолетни лица на издръжка, за да използвате този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неупълномощена цел, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само към законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Запазваме си правото да откажем услугата на всеки по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (a) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услуга или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия .

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, е не е точна, пълна или актуална.Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ
Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)
Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появи в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с който и да е цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше лично усмотрение. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРВАНЕ И СМЕТКА
Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна покупка и информация за акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате да актуализирате незабавно вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Може да ви предоставим достъп до трети страни инструменти, върху които нито наблюдаваме, нито имаме какъвто и да е контрол, нито информация.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, заявления или условия на всякакъв вид и без никакво одобрение.Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на незадължителни инструменти на трети страни
Всяко използване от ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и усмотрение и вие трябва уверете се, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици трети страни.
В бъдеще може също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, притесненията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например записи за конкурс) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (общо „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които препращате за нас. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) за да отговорим на всякакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг начин неприемливи или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите Условия за ползване.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично право или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да подвеждате нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Изпращането на лична информация от вас чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ
Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, който съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транспортиране и наличността.Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си)
Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се счита за посочване, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ
В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконна цел; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрейп; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (k) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт от Ваша страна за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време навреме или да отмените услугата по всяко време, без предизвестие до вас.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (освен както е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай Femperial Official, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или всякакви преки , непреки, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, правонарушение (включително небрежност ), строга отговорност или по друг начин, произтичаща от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всеки друг иск, свързан по някакъв начин с използването на услугата или продукт от ваша страна, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори ако са уведомени за възможност Тъй като някои държави или юр isdictions не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива щати или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите от отговорност Femperial Official и нашия родител, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги или нарушение от ваша страна на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ОТДЕЛНОСТ
В случай, че някой предоставянето на настоящите Условия за ползване е определено като незаконно, нищожно или неприложимо, такова условие въпреки това ще бъде изпълнено за възможна в най-пълната степен, позволена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване, такова определяне няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша собствена преценка не успеете или ние подозирате, че не сте успели да спазите което и да е условие или разпоредба на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяването; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата представлява цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и урежда използването на Услугата от ваша страна, замествайки всякакви предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но без да се ограничава до предишни версии на Условията за ползване).
Всички неясноти в тълкуването на тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу страната, която ги изготвя.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се уреждат от и тълкувани в съответствие със законите на България

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА
Можете да прегледате най-актуалната версия от Условията за ползване по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Въпроси относно Условията на услугата трябва да b.